Co to jest Idea Box?

To projekt realizowany z budżetu zadaniowego Politechniki Łódzkiej. Dzięki niemu wszyscy nasi pracownicy i studenci mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, których realizacja podniesie komfort pracy i studiowania w naszej uczelni.

Kto może zgłaszać pomysły do Idea Box?

Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Łódzkiej.

Jakie pomysły można zgłaszać?

Wszystkie, które usprawniają albo ulepszają - to Wy drodzy pracownicy i studenci najlepiej znacie swoje jednostki i dokładnie wiecie co można w nich zmienić (np. zakupić ławki i stoliki na korytarzu dla studentów lub zamontować ekran na korytarzu do wyświetlania komunikatów). Pomysły mogą dotyczyć poszczególnych jednostek, a także zadań ogólnouczelnianych.

Ile jest środków na realizację pomysłów?

Pula środków na każdy z wydziałów to 10 000 zł oraz 10 000 zł na projekty ogólnouczelniane. Łącznie budżet wynosi 100 000 zł.

Jak zgłaszać pomysły?

Tylko drogą elektroniczną przez formularz na tej stronie – zakładka „Zgłoś pomysł”.

Termin zgłoszeń?

Termin zgłaszania pomysłów – do 31 maja 2017 r.

Kto wybierze pomysły do realizacji?

Wydziałowe komisje ds. Idea Box (w skład komisji wejdą przedstawiciele władz jednostek, których projekty będą dotyczyły, przedstawiciele studentów z danej jednostki oraz prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni lub jego przedstawiciel) oraz komisja ogólnouczelniana. Najlepsze pomysły wybrane przez komisje będą zrealizowane do końca 2017 roku.