Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich

email: rozwoj@adm.p.lodz.pl

telefon: 42 631 29 21