Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej